בכבלים, מזיכרונותיו של לוחם

50.00

מאת יעקב אורנשטיין

קטגוריה:

תיאור

המחבר היה חבר בשלושה הארגונים הלוחמים: ברית הבריונים, אצ"ל ולח"י. נמנה עם עוזריו הקרובים של אברהם שטרן, נאסר בשנת 1933 ומאז נכלא חליפות בבתי-הסוהר בירושלים, עכו, לטרון, סודן ואריתריאה.