התפלגות של חברי מחתרת לח"י על פי שנת עליה

עורך : שרגא לביא