התפלגות חברי מחתרת לח"י ע"פ שנת לידה

 עורך : שרגא לביא

על פי מדגם הכולל 828 חברים מתוך סך הכל של 1318 חברי לוחמי חרות ישראל