תשלום דמי חבר

לתשלום דמי חבר ניתן להוריד את הטופס כאן
בקשת הצטרפות לעמותה, ניתן להוריד את הטופס כאן
מכתב נלווה לבקשת הצטרפות לעמותה, ניתן להוריד את הטופס כאן


תשלום "דמי חבר" בכל ארגון, מהווה בסיס, שנועד בעיקרו של דבר ליצירת מחויבות הדדית בין החבר לבין הארגון אליו הוא משתייך.
בעמותה שלנו נועדו "דמי החבר", בנוסף ליצירת זיקה הדדית בין החבר לעמותה, גם להכנסה כספית המאפשרת לעמותה לפעול להקניית מורשת לוחמי חרות ישראל. תיעוד פועלם של אנשי המחתרת, למען ידעו הדורות הבאים, על מעשי גבורתם ועוז רוחם של לוחמי חרות ישראל (לח"י) אשר שמו נפשם בכפם לסילוקו של השלטון הזר מארצנו ולכינונה של מדינת ישראל. 

על כן אנו  פונים אליך  להצטרף לעמותה ולהסדיר דמי חבר  שנתיים בסך 200 ש"ח .

ניתן לשלם באמצעות:

  • מזומן / צ'ק - לסניף דיסקונט , מספר סניף 0017, מספר חשבון 834440
  • כרטיס אשראי - באמצעות התקשרות לעמותה
  • הוראת קבע  - באמצעות התקשרות לעמותה