תיעוד מלא של מפגש"יאירים" ו"יאירות" ביוזמת וארגון העמותה להנצחת מורשת לח"י